CCB24
OBRA NOVA

federica montseny 7

OBRA NOVA

federica montseny 7

Aquest projecte es duu a terme en un solar rectangular entre mitgeres de cases unifamiliars de 4 plantes. Es manté l’alineació de façana existent i es pretén encabir un programa per a quatre plantes en tres, per tal d’economitzar el cost final, mantenint i potenciant les qualitats arquitectòniques amb espais agradables que busquen els benestar dels seus usuaris.
Una de les estratègies consisteix en minimitzar zones de pas i crear espais diàfans i plurifuncionals, els quals garanteixen necessitats presents i futures per una parella jove i els seus fills.

SHARE PROJECT