CCB24
EQUIPAMENT

mirador Torre Desvern

EQUIPAMENT

mirador Torre Desvern

El mirador del parc de la Torre Desvern es tracta d'un edifici destinat a la contemplació de les Gavarres, en el marc del nou Parc de la Torre de Celrà, vinculat a l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres. L'edifici, de planta circular, té una alçada d'uns 10 metres i un revestiment exterior format per rastells de fusta, material representatiu del projecte global previst en aquest espai.

SHARE PROJECT