CCB24
REFORMA

SANT DANIEL 25

reforma

reforma sant daniel

La present reforma transforma una modesta casa de poble del barri de Sant Daniel de Girona, conservant l'estructura original i reordenant la distribució interior per tal de donar cabuda a les noves necessitats. Es renoven la totalitat de les instal·lacions existents, i es milloren les condicions energètiques de façanes, coberta i terres. Es substitueixen les obertures per altres de més eficients. La imatge exterior de l'edifici s'actualitza dins els paràmetres de la normativa municipal d'aquesta zona.

SHARE PROJECT
  • YEAR :
  • LOCATION :