CCB24
OBRA NOVA

vall de llemena 135

OBRA NOVA

vall de llèmena 135

Projecte de casa unifamiliar en planta baixa. L'edifici es planteja des de la simplicitat constructiva: volum compacte i regular, estructura de parets de càrrega, i coberta a dos aigües.

SHARE PROJECT